Disclaimer & copyright

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Winkel voor Thuis aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Bereikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Prijzen

Alle informatie wordt met zorg en aandacht samengesteld door Winkel voor Thuis. Het kan echter voorkomen dat er ondanks de strenge controle, verkeerde informatie wordt weergegeven. Alle prijzen zijn in euro's inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Winkel voor Thuis. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Winkel voor Thuis. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Winkel voor Thuis met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Winkel voor Thuis behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Winkel voor Thuis alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Winkel voor Thuis niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.winkelvoorthuis.nl, welke geen eigendom zijn van Winkel voor Thuis, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website www.winkelvoorthuis.nl. Hoewel Winkel voor Thuis uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Winkel voor Thuis worden onderhouden wordt afgewezen.

© 2013-2018, Winkel voor Thuis. Winkel voor Thuis is een geregistreerd handelsmerk van Winkel voor Thuis. Alle logo’s, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Teksten en afbeeldingen overnemen van winkelvoorthuis.nl

Wanneer je gedeelten van artikelen of afbeeldingen wilt overnemen van winkelvoorthuis.nl vragen we je deze content af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De bronvermelding bevat dat naam ‘Winkel voor Thuis’ (grote letter -W, grote letter -T).
  • Het woord ‘Winkel voor Thuis’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op winkelvoorthuis.nl.
  • De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.
  • Deze richtlijnen zijn van toepassing op incidentele plaatsing van winkelvoorthuis.nl content op websites van derden. Indien je meer dan één tekst per maand van winkelvoorthuis.nl wilt plaatsen vragen we je contact op te nemen via het contactformulier.